Raamatupidamine korteriühistutele

.......aastast 1997

Mida me pakume...

Ühistu edastab e-mailiga või paberkandjal vajalikud algdokumendid raamatupidajale

Meie raamatupidaja:

*Sisestab korteriomanike näidud, kulu- ja tuluarvete andmed.

*Teeb ühistu esitatud algdokumentide põhjal raamatupidamise kanded.

*Jagab ühistu kulud korteritele vastavalt ühistu poolt esitatud eeskirjale.

*Trükib välja arved ja edastab postitamiseks (kui ei kasuta e-maili).

*Saadab arved e-mailiga korteriühistu liikmetele (neile kellel on e-mail).

*Saadab pankadele info otsekorralduslepinguga tasutavate arvete jaoks.

*Koostab aastaaruande ja valmistab selle ette esitamiseks Äriregistrile.

*Annab ühistutele nõu ja infot nende raamatupidamise koht.

Siili Maja OÜ Mustamäe tee 60 tel. 5048631 e-mail: siilimaja@hot.ee